Göm menyn

Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser 
Från sårbarhetsbedömning till sårbarhetshantering  

CSPR Forskningsrapport 11:01  

 

Vi erbjuder kommuner och organisationer verktyg för att inleda och fördjupa arbetet med integrerade sårbarhetsbedömningar och klimatanpassning.

För att möta ett förändrat klimat är minskade utsläpp av växthusgaser och anpassning två sidor av samma mynt. Det finns redan nu ett behov av att hantera klimateffekter och behovet förväntas öka i framtiden.

Verktygslådan bygger på forskningsresultat från flera projekt kring integrerade sårbarhets-bedömningar och anpassningsprocesser vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) vid Linköpings Universitet i samverkan med andra organisationer.

Verktygslådan är en självinstruerande, användarvänlig och enkel handbok.  

  Grå linje

 Fem verktyg stödjer planering och genomförande av processen


 blå linje

 Nio verktyg scannar organisationens sårbarhet utifrån aspekterna exponering, känslighet och hanteringsförmåga

 Grön linje

Två verktyg sammanställer resultat och visar på vägar framåt i arbetet

 

 

Vill du ha mer information? Ring eller mejla oss!

Erik Glaas 011-363183  erik.glaas@liu.se

Anna Jonsson 011-363234 anna.c.jonsson@liu.seSidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 11 11:14:07 CEST 2015