Göm menyn

Sårbarhet och Anpassning


Flera klimat- och väderrelaterade naturkatastrofer de senaste åren har visat att beredskapen för extrema väderhändelser inte är tillräcklig. Vi behöver veta mer om på vilka sätt samhällen, grupper och sektorer är sårbara för ett förändrat klimat. Vi behöver också veta vad som påverkar vår förmåga till anpassning och hur åtgärder bäst kan stödjas och genomföras. Forskningen syftar därför till att utarbeta metoder för att bedöma vad som orsakar sårbarhet, och analysera hur förutsättningar skapas för anpassning till ett förändrat klimat.

 

Pågående Projekt 

Avslutade projekt

 

Ansvarig för fokusområde:
Dr. Julie Wilk

Centrum för klimatpolitisk forskning
Linköping Universitet
601 74 Norrköping

 

 

 

 

 Sidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 25 16:33:31 CET 2015